LUD, tom 93: 2009


lud93okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Rada Redakcyjna:
Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Czesław Robotycki

 

Zespół redakcyjny:
Danuta Penkala-Gawęcka (redaktor naczelny), Jacek Bednarski(z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 78
 

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Wojciech Dohnal, Władza i autorytet – przywództwo polityczne w ujęciu antropologicznym, s. 13

Ryszard Vorbrich, Rozwój dialogu – dialog rozwoju. Trwałość i ewolucja dyskursu antropologii rozwoju, s. 35

Maciej Ząbek, „Narody na wygnaniu”. Rola obozów dla uchodźców w kształtowaniu się nowej tożsamości ich mieszkańców, s. 49

Natalia Bloch, Być Tybetańczykiem urodzonym w Indiach. Polityka tożsamości na uchodźstwie, s. 69

Agata Maksimowska, Władza, podmiotowość i polityka reprezentacji w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym (Birobidżan) w Rosji, s. 93

Anna Mrozowicka, Idee New Age w kreowaniu wizerunku uzdrowiciela w Rosji. Na przykładzie Anastazji z Ałtajskiego Kraju, s. 117

Beata Arcimowicz, Seksualność w judaizmie. Analiza wybranych przepisów religijnych regulujących zachowania seksualne, s. 141

Anna Trojanowska, Dziewiętnastowieczne koncepcje zdrowego żywienia i niektóre dzisiejsze diety, s. 159

Katarzyna Marciniak, Człowiek u wrót nieba – rola Matki Bożej w zbawieniu. Studium oparte na pieśniach i dokumentach z wielkopolskich sanktuariów maryjnych, s. 185

Anna Piechnik, Uroki we współczesnej podtarnowskiej wsi, s. 203

Dorota Świtała-Trybek, Czarna monstrancja z Halemby – symbol wiary, oporu, górniczego trudu, s. 217

II. POGLĄDY I OPINIE

Maja Kostecka, Zwierzę nie jest rzeczą. Na marginesie polskiej ustawy o ochronie zwierząt, s. 229

Łukasz M. Bochenek, Musée Quai Branly – peryferie w centrum. Koncepcja muzeum antropologicznego w dialogu, s. 235

III. KOMUNIKATY

Maciej Kurcz, Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Migranci wobec procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie, s. 241

Jacek Łapott, Reaktywowanie zapomnianej afrykańskiej technologii pozyskiwania żelaza w Mali, s. 253

Wojciech Gąsienica–Byrcyn, Tradycyjne sposoby polowania na świstaki w Tatrach, s. 261

Adam Bartosz, Muzeum lalek w Pilźnie – miniaturowy skansen, s. 269

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Kirsten Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 (Natalia Weimann), s. 273

Michael W. Young, Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884-1920, przeł. P. Szymor, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl 2008 (Marcin A. Kafar), s. 277

Yves Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań naukowych, przeł. A. Karpowicz, wstęp W.J. Burszta, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007 (Waldemar Kuligowski), s. 281

Wiktor Stoczkowski, Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, przeł. R. Wiśniewski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005 (Marta Żyśko), s. 284

Galina Lindquist, Conjuring Hope: Healing and Magic in Contemporary Russia, Epistemologies of Healing, vol. 1, New York, Oxford: Berghahn Books 2006 (paperback repr. 2007) (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 288

Maria Wrońska–Friend, Sztuka woskiem pisana. Batik w Indonezji i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Gondwana 2008 (Anna Nadolska-Styczyńska), s. 291

Karolina Bielenin–Lenczowska, Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno-antropologicznej. Analiza języka polskiego XVI wieku i elementów słowiańskiej kultury tradycyjnej, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2008 (Anna Kijewska), s. 294

Elizabeth C. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł. P. Sadura, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008 (Anna Malewska-Szałygin), s. 297

Małgorzata Lisowska–Magdziarz, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 (Marcin Hermanowski), s. 300

Maria Libiszowska–Żółtkowska (red.), Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, Warszawa: Wydawnictwo Engram 2009 (Katarzyna Miądowicz), s. 303

Barbara Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty. Wielkanoc w Polsce. Tradycje, obrzędy i zwyczaje, Warszawa: Verbinum 2007 (Zdzisław Kupisiński), s. 306

Barbara Ogrodowska, Radość wszelkiego stworzenia. Rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu – historia, tradycja, obyczaj polski, Warszawa: Verbinum 2008 (Zdzisław Kupisiński), s. 310

Irena Bukowska–Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007 (Agnieszka Chwieduk), s. 313

Zuzanna Grębecka, Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej, Kraków: Nomos 2006 (Małgorzata Anna Charyton), s. 316

Petr Janeček, Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice, Praha: Plot 2006; Petr Janeček , Černá sanitka. Druhá žeň – Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti, Praha: Plot 2007 (Agata Jaskot), s. 320

Łukasz Łuczaj (red.), Dzikie rośliny jadalne – zapomniany potencjał przyrody. Materiały z konferencji Przemyśl – Bolestraszyce, 13 września 2007 r., Bolestraszyce: Arboretum i Zakład Fizjografi i w Bolestraszycach 2008 (Monika Kujawska), s. 323

„Studia Ethnologica” t. 11-14, 2001-2008, red. M. Tomandl, Ustav etnologie, Univerzita Karlova v Praze (Maciej Kurcz), s. 327

V. KRONIKA

85. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław, 18 września 2009 (Hubert Czachowski), s. 329

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2008 do sierpnia 2009 (Jerzy Adamczewski), s. 333

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 13 czerwca 2008 (Ryszard Vorbrich), s. 345

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Toruń, 24 października 2008 (Ryszard Vorbrich), s. 347

Jubileusz Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej (Aleksandra Krupa), s. 349

53. Międzynarodowy Kongres Amerykanistów, Meksyk, 19-24 lipca 2009 (Aleksander Posern-Zieliński), s. 352

„Studying Central Asia: In Quest for New Paths and Concepts?” – XI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia do Badań Azji Środkowej (ESCAS), Budapeszt, 3-5 września 2009 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 356

Konferencja „Europejska karta języków regionalnych i/lub mniejszościowych: osiągnięcia i wyzwania”, Bilbao, 20-21 kwietnia 2009 (Katarzyna Linda), s. 359

Konferencja „Antropologia polityki i polityka w antropologii”, Będlewo, 18-20 maja 2009 (Agnieszka Chwieduk – na podstawie opracowań Natalii Bloch, Anny Weroniki Brzezińskiej, Łukasza Kaczmarka i Agnieszki Szczepaniak-Kroll), s. 361

Konferencja „Antropologia medyczna w Polsce – doświadczenia, pola badań, perspektywy”, Poznań, 24 kwietnia 2009 (Danuta Penkala-Gawęcka, Marta Żyśko), s. 366

Międzynarodowa konferencja naukowa „Łemkowie – ostatni Mohikanie Europy?”, Krynica-Zdrój, 23-24 czerwca 2009 (Tomasz Kosiek), s. 369

Konferencja „Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”, Lublin, 26 listopada 2008 (Anna Weronika Brzezińska, Justyna Słomska-Nowak), s. 372

Konferencja naukowa „Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze”, Cieszyn, 19-20 czerwca 2009 (Anna Drożdż), s. 375

IV Zjazd Absolwentów Studiów Etnologicznych w Poznaniu, Poznań, 26 września 2009 (Irena Kabat, Waldemar Kuligowski), s. 377

Festiwal Filmowy Astra, Poznań, 15-29 października 2008 (Natalia Bloch), s. 380

VI. IN MEMORIAM

Anna Kowalska-Lewicka (1920-2009) (Anna Spiss, Zofi a Szromba-Rysowa), s. 385

Aleksandra Wojciechowska (1930-2009) (Zbigniew Toroński), s. 389