lud96-okladka2

L U D

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

I

KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN

 

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE D'ETHNOLOGIE
ET DU COMITÉ DES SCEIENCES ETHNOLOGIQUES

ZAŁOŻONY W ROKU

1895

PRZEZ

ANTONIEGO KALINĘ

 

OGÓLNEGO ZBIORU

TOM XCVI

ZA ROK 2012

 

POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE

KOMITET NAUK ETNOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

POZNAŃ-WARSZAWA-WROCŁAW 2012

   

 

RADA REDAKCYJNA

Michał Buchowski, Elżbieta Goździak (Waszyngton), Chris Hann (Halle/Saale), Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Gabriela Kiliánová (Bratysława), Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Czesław Robotycki, Alexandra Schwell (Wiedeń)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 Redaktor naczelny – Danuta Penkala-Gawęcka

Zastępca redaktora naczelnego – Jacek Bednarski

Sekretarz redakcji – Natalia Bloch

Redaktor – Roman Bąk

Redaktor tematyczny (folklorystyka) – Teresa Smolińska

Redaktor językowy – Katarzyna Majbroda

 

SPIS TREŚCI

I. WORLDING EUROPE - ANTHROPOLOGY AT THE CROSSROADS (edited by Kacper Pobłocki)

Kacper Pobłocki, Introduction, s. 13

Kirsten Hastrup, Social complexity and the ąuestion of scale: global challenges to anthropology, s. 15

Chris Hann, The Europe trap, s. 31

Fran Markowitz, Whose Jews? Whose Bosnia? Whose Europe?, s. 51

Anna Horolets, Risky encounters? Risk in travel narratives of niche tourists from Poland to the former Soviet Union, s. 75

Maria de Fátima Amante, „Portuguese like us, Portuguese like them": reflections on identity and intersubjectivity in fieldwork, s. 93

Ewa Nowieka, Friendship in anthropological fieldwork: some ethical doubts, s. 109

Tomasz Rakowski, Local craft, theory from abroad: Jacek Olędzki's phenomenology, s. 123

Thomas K. Schippers, Embedded anthropologists in Europe: an advantage or an entanglement?, s. 135

II. ARTYKUŁY

Anna Engelking, Kazimierz Moszyński i Józef Obrębski: nauczyciel i uczeń, s. 139

Grażyna Ewa Karpińska, Co upamiętniamy 29 sierpnia w Łodzi? Sposoby konstruowania miejsc pamięci, s. 157

Amanda Krzyworzeka, Postrzeganie i przeżywanie bogactwa i biedy przez podlaskich rolników, s. 179

Patrycja Trzeszczyńska, „Tu my jesteśmy". O pamięci nowych mieszkańców dawnej łemkowskiej wsi, s. 203

Magdalena Chułek, Nubijczycy Kenijscy z Kibery. Strategie budowania zbiorowej identyfikacji, s. 227

Łukasz Kaczmarek, Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce, s. 249

III. KOMUNIKATY

Maciej Rak, Korespondencja Antoniego Kaliny z Sewerynem Udzielą,s. 273

Rafał Rukat, Niechciana ciąża jako choroba. Medykalizacja życia seksualnego - na przykładzie programu antykoncepcji u brytyjskich nastolatek, s. 281

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Zbigniew Jasiewiecz, Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918), Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2011 (Anna Engelking), s. 291

Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin (red.), Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 2011 (Michał Mokrzan), s. 297

Agnieszka Pieńczak, Edyta Diakowska (red.), Etnologia bez granic. Ethnology without Borders, Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2012 (Anna Pospieszna), s. 301

Gabriela Kilianova, Christian Jahoda, Michaela Ferencova (eds.), Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europę, Veröffentlichungen zur Sozialanthropologie, t. 16, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2012 (Mariusz Kania), s. 304

Hanna Schreiber, Koncepcja „sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012 (Ewa Klekot), s. 307

Eva Večerková, Věra Frolcová, Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury, Praha: Vyšehrad 2010 (Jacek Bednarski), s. 311

Piotr Roszak (red.), Camino de Santiago - nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 (Ewa Zys), s. 314

Mats Hellspong, Fredrik Skott (eds.), Svenska etnologer och folklorister, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien for svensk folkkultur 2010 (Waldemar Kopczyński), s. 317

Tatiana Ivanovna Rožkova, Svetlana Alekseevna Moiseeva (sost.),Pohoronno-pominal'nye tradicii na Ûžnom Urale: sbornik materialov fol'klornyh ekspedicij laboratorii narodnoj kul'tury, Magnitogorsk: MaGu 2008 (Agnieszka Gołębiowska-Suchorska), s. 319

Grażyna Kubica, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń­skiego 2011 (Agnieszka Pasieka), s. 322

Sławomir Bobowski, Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2012 (Bogumiła Kaczmarek), s. 325

Edward Cyfus, Po naszamu. Gawędy warmińskie, Olsztyn: Audio Soft 2000; tenże, ...a życie toczy się dalej, cz. l, Olsztyn: Audio Soft 2003; tenże, ...a życie toczy się dalej, cz. 2, Olsztyn: Posłaniec Warmiński 2006; tenże, ...a życie toczy się dalej, cz. 3, Olsztyn: Warmińsko-Mazurskie Wydawnictwo JIW 2010; tenże, Moja Warmia, Dąbrówno: Retman 2012 (Anna Szyfer), s. 328

„Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej" l, Opole: Muzeum Wsi Opolskiej 2011 (Anna Weronika Brzezińska), s. 330

V. KRONIKA

88. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Poznań, 22 września 2012 (Ewa Antyborzec), s. 333

Sprawozdanie z dzialalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2011 do sierpnia 2012 (Jerzy Adamczewski), s. 338

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 31 maja 2011 (Ryszard Yorbrick), s. 348

Posiedzenia plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 19 stycznia 2012; Toruń, 30 marca 2012 (Irena Kabat), s. 351

Konferencja „Europa regionów - perspektywy badawcze i edukacyjne", Poznań, 20-21 września 2012 (Magdalena Kuflińska-Ziółkowska), s. 354

Konferencja „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość", Warszawa, 1-2 grudnia 2011 (Ewa Pogorzała), s. 358

Ogólnopolskie „Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie kon­wencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku", Warszawa, 18 czerwca 2012 (Michał Mokrzan, Anna Weronika Brzezińska), s. 361

Konferencja „Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja", Muzeum Stutthof w Sztutowie, 10-11 maja 2012 (Mikołaj Smykowski, Małgorzata Wosińska) , s. 366

Konferencja „Aktualne otazky etnologie, kulturologie a turizmu II", Nitra, 23 maja 2012 (Ewa Zys), s. 370

Przegląd Filmów Etnologicznych, Łódź, 29-30 marca 2011 (Damian Kasprzyk), s. 371

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w świecie książki i mediów", Łódź, 10-11 maja 2012 (Aleksandra Rzepkowska), s. 377

 VI. IN MEMORIAM

Piotr Kowalski (1952-2011) (Teresa Smolińska), s. 381

Wojciech Sadowski (1937-2012) (Mirosław Pecuch), s. 386

 

Noty o autorach artykułów, s. 389

Informacje dla autorów, s. 393