Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 18

pkne1 nr 1pkne2 nr 2 pkne3 bibliografia nr 3 pkne4 bibliografia nr 4 pkne5 bibliografia nr 5 pkne6 etnologianr 6 pkne7 oblicza nr 7 pkne8 the tasknr 8 pkne9 ethnologynr 9 pKNE10 przeszloscnr 10 pkne11 betweennr 11 pkne12 wschodnr 12 pkne13 tolerancjanr 13 pkne14 plemienr 14 jasiewicz historia etnografiinr 15 apz dohnal antropologia polityki okladkanr 16 wzdrowiuiwchorobie okadka200nr 17 pKNE19nr 19

imigranci-okladka

Michał Buchowski, Jacek Schmidt (red.)

Imigranci: między integracją a izolacją

 

 Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 308


 

Rada Redakcyjna:
Mirosława Drozd-Piasecka, Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Lech Mróz (sekretarz), Aleksander Posern-Zieliński (redaktor naczelny), Czesław Robotycki

 ISBN 978-83-63795-07-8

 

W dniach 24-26 maja 2012 roku w Będlewie koło Poznania odbyła się międzynarodowa konferencja „Współczesne migracje i ich konsekwen­cje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją" (Contemporary Migmtions and their Conseąuences in an Interdisciplinary Perspective. Between Isolation and Integration) zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznyeh PAN przy współpracy Centrum Badań Migracyjnych UAM i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. W konferencji wzięło udział 50 badaczy zjawisk migracyjnych, w tym 9 osób reprezentujących zagraniczne (niemieckie i amerykańskie) placówki badawcze. W centrum zainteresowań autorów tomu: antropo­logów, socjologów, politologów, pedagogów i geografów, znalazło się zjawisko migracji rozpatrywane z perspektywy społeczeństwa i kraju (państwa) przyjmującego oraz samych imigrantów. W większości tekstów pojawia się termin „integracja", który z racji interdyscyplinarnego charakteru tego tomu używany jest w kilku róż­nych znaczeniach i kontekstach, wielokrotnie opisywanych w literaturze przedmiotu. Paradoksalnie, różne przejawy izolacji kulturowej, a przy­najmniej tendencji do tworzenia wybiórczych barier między kulturowych można odkryć także w samych projektach o założeniach integracyjnych. Z tych względów przywołane w tytule książki pojęcia - „integracja" i „izolacja" - nie oznaczają zjawisk autonomicznych i wzajemnie się wykluczających, ale składowe tego samego procesu budowania relacji społecznych w przestrzeni międzykułturowej.

 

SPIS TREŚCI

 

Michał Buchowski, Jacek Schmidt, Wstęp, s. 7

Werner Schiffauer, Struktura przestrzeni wyobrażanej a problem zdań warunkowych nierzeczywistych, s. 11

I. Polityki imigracyjne i integracyjne państw europejskich

Anita Adamczyk, Polska polityka integracyjna. Próba oceny stanu faktycznego, s. 27

Bernadette Jonda, Willkommenskultur - zmiana paradygmatu w polityce imigracyjnej Niemiec? s. 45

Karolina Podgórska, Imigracja we francuskiej kampanii prezydenckiej2012. Retoryka zmiany czy kontynuacji? s. 61

Krzysztof Koźbiał, Liechtenstein państwem migrantów, s. 75

Mariola Badowska, Polityka edukacyjna jako czynnik integracji społecznejdzieci imigrantów (w UE), s. 91

II. Imigranci z Polski w Europie

Dariusz Niedźwiedzki, Migracja i integracja społeczna. Przypadek polskich migrantów w Leuven, s. 109

Marek Pawlak, „My, w Norwegii, mówimy na nich Polakkene ". Tożsamość, mobilność i habitus migrantów, s. 121

Małgorzata Michalska, Współczesne formy migracji Polaków do Pragi, s. 139

Maria Skoczek, Nowe cechy mobilności przestrzennej młodych Polaków - na podstawie wypowiedzi studentów Uniwersytetu Warszawskiego, s. 151

III. Adaptacja - integracja - izolacja

Natalia Bloch, Poza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, s. 171

Izabela Czerniejewska, Katarzyna Kość-Ryżko, Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze - różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji, s. 187

Katarzyna Mirgos, Od belarrimotxak do euskaldunberriak. Znaczenie języka w procesie integracji imigrantów w Kraju Basków, s. 213

IV. Lokalne konteksty migracyjne

Agnieszka Chwieduk, O niektórych skutkach migracji w społeczności lokalnej - pomiędzy opisem a metodą. Przykład rumuńskiej wsi Sapinta z regionuMaramuresz, s. 231

Barbara Jaczewska, Polityka integracyjna imigrantów na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych miast niemieckich, s. 251

Łukasz Kaczmarek, Paweł Ładykowski, Gdy granicę przekracza miasto: przygraniczny transnacjonalizm w okolicach Szczecina, s. 273

Kamil Lis, Transgraniczne migracje ludności i kapitału w Euroregionie Pomerania - na przykładzie polskiego osadnictwa w niemieckiej przygranicznej miejscowości Neu Grambow, s. 291