LUD, tom 87: 2003


lud87okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

 

SPIS TREŚCI

 

I. STUDIA I MATERIAŁY

Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński, Studia etnologiczne na uniwersytetach polskich po roku 1989, s. 13

Jolanta Ługowska, „Literatura Ludowa" wobec problemów i dylematów współczesnej folklorystyki, s. 45

Waldemar Kopczyński, Artur Immanuel Hazelius (1833-1901) — twórca Nordiska museet i Skansenu w Sztokholmie. Kształtowanie podstaw instytucjonalnych w muzealnictwie etnograficznym Szwecji w drugiej połowie XIX wieku, s. 63

Magdalena Dolińska, Muzeum Etnograficzne w Krakowie — wierność tradycji, s. 83

Jerzy Czajkowski, Dach z „koszyczkiem" w dawnym polskim budownictwie, s. 111

Helena Kret, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce (cz. III). Byłe województwo nowosądeckie, s. 173

Barbara Fabian, Kominiarze na częstochowskim ślubie — nowy zwyczaj czy chwilowa moda? s. 181

Ewa Nowicka-Rusek, Etniczność w świecie współczesnym — antropolog w działaniu, s. 193

Salomea Pamuła, Krzyż i szachownica. Religia jako ważny czynnik podtrzymywania świadomości narodowej Chorwatów, s. 205

Łukasz Kaczmarek, Zarys tradycyjnej organizacji społecznej Fidżyjczyków, s. 225

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Michał Kufliński, Organizacje indiańskie w północno-wschodniej Boliwii, ich zadania i przywódcy, s. 241

Jacek Kukuczka, Współczesność a tradycja w sztuce afrykańskiej, s. 255

Maciej Kurcz, Wiejska zagroda północnego Sudanu, s. 267

II. POGLĄDY I OPINIE

Andrzej Pankalla, Kwicoła i Pyzdry sporu o miedzę ciąg dalszy? Psychokulturowy interfejs, s. 289

III.    RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Clifford Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, tłum. E. Dżurak, S. Sikora, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000 (Marcin Kwiatkowski), s. 299

Amin Maalouf, Zabójcze tożsamości, tłum. H. Lisowska-Chehab, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002 (Natalia Paszkiewicz), s. 303

Skrytość kultury, red. K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001 (Sebastian Glicd), s. 309

Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. l, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Wydawnictwo Naukowe PWN, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie, Kraków 2002 (Roman Bąk), s. 314

Roch Sulima, Glosy tradycji, Warszawa 2001 (Anna Torobińska), s. 317

Ewa Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001 (Alojzy Kopaczek), s. 318

Elżbieta Berendt, Przydrożna i podniebna. Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej XVIII-XX w., Wrocław 2001 (Anna Torobińska), s. 322

Folklor — Folklore, Wydawnictwo BoSz, Olszanica 2001 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 323

Szopki krakowskie — Cracovian Christmas Cribs, Wydawnictwo BoSz, Olszanica 2002 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 324

Wacław Pawlak, Minionych zabaw czar, czyli czas wolny i rozrywka w dawnej Łodzi, Łódź 2001 (Anna Torobińska), s. 325

Grzegorz Pełczyński, Dziesiąta Muza w stroju ludowym. O wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL, Poznań 2002 (Anna Torobińska) , s. 326

Izabella Sariusz-Skąpska, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura lagrowa 1939-1989, Universitas, Kraków 2002 (Aleksandra Rzepkowska), s. 328

Pieśni ludowe Polaków Ukrainy, opracowała L. Wachnina / Pisenna kultura polskoji diaspori Ukrajini, uporiadnik L. Wachnina, Kijiw 2002 (Teresa Smolińska), s. 330

Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka. Kultura. Obyczaj, red. J. Gudowski, Warszawa 2001 (Anna Torobińska), s. 331

Nad'a Valáškova, František Řehoř (1857-1899) a jeho etnograficka činnost (S ukázkami članků F. Řehoře z Haliče), Etnologický ústav Akademie věd České Republiky v Praze, Praha 1999 (Zofia Szromba-Rysowa), s. 332

IV. KRONIKA

79. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Słubice, 27 czerwca 2003 (Jerzy Adamczewski), s. 335

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Słubice, 26 czerwca 2003 (Jerzy Adamczewski), s. 337

Działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w okresie: czerwiec 2002 — czerwiec 2003  (Jerzy Adamczewski), s. 341

Prace etnomuzykologiczne i w zakresie antropologii kultury Instytutu Sztuki PAN oraz czasopisma etnologiczne przedmiotem uwagi posiedzenia Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 29 listopada 2002 (Zbigniew Jasiewicz) , s. 349

Kierunki zmian w etnologii polskiej po roku 1989 i przygotowania do wyboru członków Komitetu na kadencję 2003-2006. Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 28 marca 2003 (Zbigniew Jasiewicz), s. 354

Wybory członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN na kadencję 2003-2006. Posiedzenie plenarne Komitetu, Warszawa, 17 czerwca 2003 (Irena Kabat), s. 361

XV Międzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych — „Interakcja rodzaj ludzki / natura: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", Florencja, 5-13 lipca 2003 (Zbigniew Jasiewicz), s.  363

„Słowiańska etnolingwistyka i problemy badania tradycyjnej kultury ludowej". Konferencja międzynarodowa, Moskwa, 14-17 maja 2003 (Wanda Drabik), s. 365

„Pojęcie tradycjonalizmu i funkcja tradycji w ((społeczeństwie zamkniętym» — na przykładzie Kaukazu". Konferencja międzynarodowa, Poznań, 27 maja 2003 (Pawel Jessa) , s. 366

„Przejawy i formy aktywności twórczej w społecznościach lokalnych i regionalnych na pograniczach kulturowych i etnicznych". Konferencja naukowa, Cieszyn, 23-24 października 2002 (Tomasz Michalewski), s. 369

„Antropologia wobec fotografii i filmu". Konferencja naukowa, Poznań, 7-8 maja 2003 (Adam Pomieciński) , s. 372

„Młodzież — święto — ryzyko". Konferencja naukowa, Nimes, 21-23 czerwca 2003 (Inga Kuźma), s. 373

„Salon rodziny Cichowiczów" — wystawa w Muzeum Etnograficznym, Oddział Muzeum Narodowego, Poznań, październik 2000 — październik 2001 (Anna Spiss), s. 376

„Podróżnicy. Zbiory podróżników polskich przełomu XIX i XX wieku w Muzeum Etnograficznym w Krakowie". Wystawa jubileuszowa, listopad 2001 — czerwiec 2002 (Magdalena Dolińska, Marek Grabski), s. 380

„Wojownicy — przeszłość i chwała" -  wystawa Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Etnograficznego w Krakowie (Eleonora Tenerowicz, Jacek Kukuczka), s.  387

„Do cerkwi, do miasta, na tańce. Tradycyjny strój Łemków — rusińskich górali karpackich" -— wystawa w Muzeum Okręgowym, Nowy Sącz, listopad 2002 — marzec 2003 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 398

„Zatrzymać czas — wykorzystanie haftu ludowego w formach użytkowych" — wystawa w Muzeum Etnograficznym, Kraków, 5-30 marca 2003 (Anna Spiss) , s. 399

„Róże i Czerwona Ziemia: polska sztuka ludowa w Australii" — wystawa objazdowa, Australia, 1999-2002 (Maria Wrońska Friend), s. 402

"Eclats de ferveurs populaires, trésors d'amour" — wystawa w Musée du Vieux Nîmes, Bibliothèąue des Metiers, Nîmes, czerwiec 2003 (Inga Kuźma), s. 404

V. IN MEMORIAM

Stanisław Chmielowski 1922-2002 (Witold Omieczyński), s. 409

Olga Andriejewna Ganckaja 1920-2003 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 412

Urszula Kaczmarek 1948-2003 (Anna Szyfer, Jacek Bednarski), s. 413

Anna Lubańska 1935-2003 (Paulina Suchecka), s. 414

Anna Mańkowska 1922-2003 (Romana Krzanowska), s. 414