LUD, tom 84: 2000


lud84okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 

I. STUDIA I MATERIAŁY

Magdalena Krysińska-Kałużna. Indianie i misje. Misjonarze w procesie kontaktu i zmiany kulturowej w Amazonii, s. 11

Ryszard Vorbrich. Tradycyjne religie Kamerunu wobec chrześcijaństwa i islamu, s.  37

Monica Janowski. Wieczerze bożonarodzeniowe u Kalabitów w Sarawaku i Polaków w Wielkiej Brytanii, s. 49

Urszula Lehr,  Zawiadomienia o śmierci. Z badań nad zwyczajami pogrzebowymi na Podhalu, s. 65

Helena Kret, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce , s. 83

Barbara Pabian, Pieczywo obrzędowe w kulturze regionu częstochowskiego, s. 103

Grzegorz Odoj, Waloryzacja centralnej przestrzeni małego miasta. Przykład Sławkowa, s. 115

II. POGLĄDY I OPINIE

Kłopoty z kulturą i pytania o autentyzm (Waldemar Kuligowski), s. 127

Kilka uwag do artykułu: D.N. Collins, J. Urry. Maria Antonina Czaplicka. Życie i praca w Wielkiej Brytanii i na Syberii. "Lud" t.82, 1998 (Witold Armon), s. 138

III. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998 (Natalia Maksymowicz-Maciata), s. 141

Dominie Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998 (Ryszard Kantor), s. 143

Ludwik Bielawski, Tradycje ludowe \v kulturze muzycznej. Warszawa 1999 (Violetta Przerembska), s. 144

Joanna Ludwicka. Folklor muzyczny współczesnej wsi (na przykładzie Mąkolic w województwie łódzkim). Łódź 2000 (Radoslaw Malinowski), s. 147

Stanisław Bylina. Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej, Warszawa 1999 (Ryszard Kantor), s. 148

Jan Adamowski. Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999 (Marcin A. Kafar), s. 150

Piotr Kowalski. Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze potwory i erozja symbolicznej interpretacji, Kraków 2000 (Marcin A. Kafar), s. 150

Katarzyna Łeńska-Bąk. Zapraszamy na wesele... Weselne oracje i ceremonialne formufy. Kraków 1999 (Marcin A. Kafar), s. 151

Ks. Władysław Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, oprac. L. Michalska-Bracha i K. Bracha, Kielce 2000 (Jan Główka), s. 152

Elżbieta Cesarz. Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864. Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 1999 (Ryszard Kantor), s. 154

Violetta Krawczyk-Wasilewska, AIDS. Studium antropologiczne. Łódź 2000 (Maria Antonina Łukowska, Violetta Przerembska), s. 156

Tomasz Szlendak. Technomania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii, Toruń 1998 (Tarzycjusz Buliński), s. 157

Elisabeth Badinter, Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa 1998 (Ryszard Kantor), s. 160

Paweł Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody l maja w latach 1948-1954, Warszawa 2000 (Aneta Kosiarek), s. 162

Antoni Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych. Warszawa 1999 (Grzegorz Pełczyński), s. 162

Iwona Kabzińska. Wśród Kościelnych Polaków. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi. Warszawa 1999 (Wojciech Sadowski), s. 163

Zbigniew Benedyktowicz. Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000 (Marcin A. Kafar), s. 167

U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce, red. E. Nowicka. Kraków 1999 (Aneta Kosiarek), s. 167

Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice 1999 (Barbara Olszewska-Dyoniziak), s. 168

Ewa Waszkiewicz. Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968, Wrocław 1999 (Aneta Kosiarek), s. 173

Elżbieta Przybył, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków1999 (Aneta Kosiarek), s. 174

Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny i G. Woroniecka, Kraków 1999 (Marcin A. Kafar), s. 174

"Europa Wschodu i Zachodu" nr 3. Poznań 1999 (Przemysław Trafalski), s. 175

Laura Rival, Hijos del Soi, padres del jaguar. Los Huaorani de ayer y hoy, Quito 1996 (Tarzycjusz Buliński), s. 177

V. KRONIKA

Konferencja „Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości. Postacie, idee, problematyka, ośrodki", Toruń. 22-23 września 2000 (Zbigniew Jasiewicz), s. 181

Konferencja „Wielokulturowość: Między teorią a praktyką". Poznań, 18-19 listopada 1999 (Agnieszka Chwieduk), s. 182

Wystawa „Maria Znamierowska-Priifterowa (1898-1990). Etnograf, muzeolog, człowiek" (Ewa Arszyńska), s. 184

70-lecie urodzin Profesora Roderyka Langego oraz 50-lecie pracy naukowej w dziedzinie tańca (Urszula Loba-Wilgocka), s. 187

Boża chwalba Józefa Wrony. Raz jeszcze o ks. Janie Machu (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 189

Górali powrót do gniazd, 1 Światowy Zjazd Górali Polskich, Zakopane - Nowy Targ - Ludźmierz, 12-15 sierpnia 2000 (Natalia Maksymowicz-Maciata), s. 190

Konferencja „Polowanie na czarownice w Szkocji i jego konteksty", Edynburg, Szkocja, 12 lutego 2000 (Krzysztof P. Szkurłatowski), s. 192

Konferencja „Teaching Visual Anthropology". Getynga, 2 maja 2000 (Przemyslaw Hinca), s. 194

6. Dwuroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, Kraków, 26-29 lipca 2000 (Zbigniew Jasiewicz), s. 197

Antropolodzy składają broń? (Agata Wasowska), s. 198

VI. IN MEMORIAM

Wiesław Bieńkowski 1926-1999 (Anna Spiss), s. 203

Adam Glapa 1916-2000 (Aleksandra Wojciechowska), s. 206

Romualda Hankowska 1933-1999 (Jan Święch), s. 208

Halina Mikułowska 1917-1998 (Kinga Turska-Skowronek), s. 209