LUD, tom 83: 1999


lud83okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 

I. STUDIA I MATERIAŁY

Magdalena Krysińska, Relatywizm kulturowy a prawa człowieka, s. 11

Ryszard Vorbrich, Europa w islamskiej wizji świata. Od kraju niewiennch do kraju misyjnego, s. 33

Zygmunt Kłodnicki, Etnologiczne i etnograficzne aspeky metody retrogresywne, s. 47

Andrzej  Piotr Kowalski,  Wczesnośredniowieczna wspólnota ludycznego sacrum. Etnologiczna interpretacja chrystianizacji Słowian, s. 59

Rastislava Stoličná, Niektóre aspekty miedzy pokoleniowego przekazu norm i wartości.   Na  przykładzie   współczesnych   zwyczajów   związanych  z  przygotowywaniem i spożywaniem posiłków w Słowacji i w Polsce, s. 79

Jerzy Kuniewski, Pochodzenie społeczne i wybór zawodu kowala na Kaszubach i Kociewiu, s. 89

Anna Styczyńska, Zbiór pozaeuropejski Miejskiego Muzeum  Etnograficznego w Łodzi a Liga Morska i Kolonialna, s. 109

Jolanta Kowalska, Ruchowe desygnaty transformacji osoby inicjowanej w cyklu obrzędów ludu Murngin z Ziemi Arnhema, s. 133

Rafał Beszterda, Kultura pszczelarska i jej miejsce w ekonomice indyjskiego stanu Himachal Pradesh, s. 155

II. POGLĄDY I OPINIE

Przesąd i zabobon - odmienne zachowania kulturowe (Dorota Angutek), s. 177

Jakie znaki i czyjego świata? Pytania o znaczenie Leksykonu, Znaki świata Piotra Kowalskiego (Waldemar Kuligowski), s. 181

III. RECENZJE

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 2, Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, red. Irena Bukowska-Floreńska, Katowice 1999 (Halina Rusek), s. 183

"Dance Studies", t. 1-20, 1976-1996/1997, red. Roderyk Lange, Centre for Dance Studies, Jersey, Wielka Br>tania (Dariusz Kubinowski), s. 185

Dylematy tożsamości europejskich koniec drugiego tysiąclecia, red. J. Mucha. W. Olszewski, Toruń 1997 (Mieczysław Trojan), s. 189

Evropský kulturni prostor - jednota v rozmanitosli: Sbornik z 10. etnokartografického sympozia, red. J. Vařeka, M. Holubová, L. Petráňová, Praga 1997 (Mieczysław Trojan), s. 191

Halina Grzymała-Moszczyńska, Ewa Nowicka, Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wydawniczy NOMOS. Kraków 1998 (Agnieszka Oleśkowicz-Popiel), s. 192

Szkice z socjologii medycyny, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski, UMCS, Lublin 1998 (Jacek Bednarski), s. 194

Folklorystyka na przełomie wieków, red. K. D. Kadłubiec, Cieszyn 1999 (Józef Budniak), s. 196

Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Szkulmowska. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Bydgoszcz 1997 (Teresa Dunin-Karwicka), s. 198

Ludwik Kozolub, Rodzima wieś opolska. Kultura i życie społeczne. Studium socjologiczno-etnograficzne, Opole 1998 (Krystyna Brzozowska), s. 203

Stanisław Gadomski, Krajobraz z kapliczką, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 1997; Alicja Gałecka-Paduchowa, Kapliczki przydrożne ziemi raciborskiej, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice 1997; Maria Lipok-Bierwiaczonek, Przy śląskich drogach, Muzeum Śląskie, Katowice 1998 (Krystyna Kiereta), s. 204

Galizien. Ethnographische Erdkundung bei den Bojken und Huzulen in den Karpaten. Begleitbuch zur Jahres ausstellung 1998 des Etnographischen Museums Schloss Kittsee (Burgenland). Österreichisches Museum fur Volkskunde, Wien - Kittsee 1998 (Edward Pietraszek), s. 206

Eva Krekovičová, Zwischen Toleranz und Barrieren: das Bild der Zigeuner und Juden in der slovakischen Folklore, Frankfurt am Main 1998 (Izabela Polańska), s. 207

Slovakia - European Contexts of the Folk Culture, red. R. Stolična, Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1997 (Zygmunt Klodnicki) , s.  209

Czechy w Hałyczyni. Biohraficznyj dowidnyk, opr. A. Drbal, M. Kril, A. Motorný, V. Motorný, J. Topmka, Lwiw 1998 (Edward Pietraszek), s. 217

Antoni Giza, Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku. Szczecin 1996 (Mieczyslaw Trojan), s. 218

Jagna Wojcicką Sharff, King Kong on 4th Street. Families and the Violence of Poverty on the Lower East Side, Westview Press 1998 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 220

Maciej Ząbek, Arabowie z Dar Hamid. Społeczność w sytuacji zagrożenia ekologicznego, Wyd. Akademickie Dialog. Warszawa 1998 (Anna Barska), s. 221

Joanna Sierakowska-Dyndo, Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków, Wyd. Akademickie Dialog. Warszawa 1998 (Michał Kufliński), s. 224

V. KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1996 do września 1999 roku (Magdalena Rostworowska), s. 227

74. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Kraków 24 września 1998 (Małgorzata Wilbik), s. 230

Wspomnienie z 74. Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z okazji 100-lecia Oddziału Krakowskiego, Kraków 24-26 września 1998 (Małgorzata Oleszkiewicz), s.  233

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej (Zbigniew Jasiewicz), s. 236

Siedemdziesieciolecie Profesora Klausa Beitla (Edward Pietraszek), s. 237

Nagroda im. Hugo Steinhausa dla dr. Antoniego Kuczyńskiego (Zbigniew Jasiewicz), s. 238

Borys Malkin - etnograf - przyrodnik - kolekcjoner (Mariusz Kairski, Janusz Jaskulski), s. 239

Konferencja "Ludy tubylcze - wymiary partnerstwa" Warszawa. 14-15 maja 1999 (Przemysław Hinca), s. 250

Katedra Etnografii i Antropologii Uniwersytetu w Sankt Petersburgu - ważny ośrodek kształcenia etnologów w Rosji (Zbigniew Jasiewicz), s. 252

Kult góry Kailas i jeziora Manasarowar. Wybrane zagadnienia z badań wyprawy etnologicznej "KAILAS'98" (Anna Urbańska), s. 254

9. Kolokwium Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów nad Ladakhiem, Leh, Indie, 25-27 sierpnia 1999 (Przemysław Hinca), s. 260

VI. IN MEMORIAM

Malwa Chądzyńska Barycz 1909-1998 (Kazimiera Łacny), s. 263

Jan Kapłon 1915-1998 (Teofila Latoś), s. 264

Zofia Kmiecik 1916-1998 (Jan Kapłon), s. 265

Jan Kroczka 1906-1997 (Helena Kroczka), s. 265

Roman Reinfuss 1910-1998 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 266