LUD, tom 81: 1997


okładka zastępczaOrgan Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

Pamięci Profesor Marii Frankowskiej, długoletniego pracownika Katedry Etnografii UAM i kierownika Zakładu Etnografii Powszechnej tej Katedry, kierownika Zakładu Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, założycielki czasopisma „Ethnologia Polona", przewodniczącej Komisji Amerykanistycznej Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, inicjatorki etnologicznych badań amerykanistycznych w Polsce. 

SPIS TREŚCI

 I. STUDIA I MATERIAŁY

Waldemar Kuligowski, Antropologia refleksyjna. Miedzy tekstem a światem, s. 13

Beata Stankowska, "Menuet" Edmunda Leacha z Biblią, czyli o strukturalistycznych interpretacjach Pisma Świętego widzianych w szerszej perspektywie, s.  35

Wojciech Dohnal,  Kilka refleksji na temat historii antropologicznych koncepcji społeczeństw pierwotnych i uwarunkowań towarzyszących ich powstaniu, s. 55

Tarzycjusz Marek Buliński, Enkulturacja w średniowiecznym społeczeństwie, s. 77

Ewa Nowicka, Pluralizm kulturowy czy integracja? Polityka oświatowa wobec osiadłych Romów w Polsce, s.  93

Mirosław Pecuch, Wymiary świadomości narodowej Łemków, s.  105

Alicja Buczak - Reibeholz, Folklor muzyczny jako czynnik adaptacji i integracji na ziemiach zachodnich. Przykład górali Czadeckich, s. 115

Wojciech Sadowski, Zachodniobialoruskie budynki chłopskie w pamięci osadników w Gorzowskiem, s. 121

Joanna Gaweł, Obrzęd weselny w społeczności wyznaniowej starowierców z Boru i Gabowych Grądów, s. 143

Aleksander Borejsza, Krymhilda, s.  159

Michael Abdalla, Stan i perspektywy kuchni narodowej asyryjskich emigrantów w Szwecji, s. 173

Jan Krist, Czesko-słowiańska wystawa etnograficzna w Pradze w roku 1895 i jej znaczenie dla etnografii czeskiej, s. 201

Jan Witort, Autobiografia, s. 209

II. POGLĄDY I OPINIE

Czy ewangelik musi być Niemcem? (Pawel Schmidt), s. 253

Odpowiedź na recenzję książki Wprowadzenie do etnologii Europy, opublikowaną przez J. Bednarskiego w 79. tomie „Ludu" (Mieczysław Trojan), s. 258

III. RECENZJE

Andrzej Zaporowski, Wittgenstein a kultura. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996 (Waldemar Kuligowski), s. 261

Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, red. A. Posern-Zieliński, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, nr 6, Poznań 1995 (Mieczysław Trojan), s.  263

Pisanie miasta - czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, "Studia Kulturoznawcze" Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997 (Maciej J. Dudziak), s. 266

Warszawa-Bratysława. Etniczne i społeczne zróżnicowanie miasta (do 1939 r.), red. P. Salner, A. Stawarz, PTL Oddział w Warszawie, Warszawa 1997 (Marek Fertig), s. 270

Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców. Materialy z II seminarium naukowego „Kędzierzyn-Koźle. Rodowód — współczesność — przyszłość" (12-13 października 1995 r.), red. E. Nycz, Opole 1996 (Ryszard Kantor), s. 271

Izabella Burkraba-Rylska, Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych. Studium pewnej korespondencji, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1994 (Ewa Nowicka), s. 273

Anna Szyfer, Warmiacy. Studium tożsamości, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1996 (Beata Tomaszewska-Holub), s. 276

Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej, Kraków 1996 (Ryszard Kantor), s. 279

Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Szkulmowska, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1995 (Teresa Karwicka), s. 280

Jiřina Langhammerova, Česke lidové kroje, Práce, Praha 1994 (Barbara Bazielich), s. 284

Streekdrachten in onze gewesten - Antwerpen - Brabant - Limburg - Oost-Vlaanderen, red. Henri Vannoppen, Gent 1994 (Barbara Bazielich), s. 285

Aagot Noss, Krone og skaut - jente-, brure- og konehovudbunader i Hordaland, Aschehoug, Oslo 1996 (Barbara Bazielich), s. 287

Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka, tom 230, Praci Sekcji Etnografii ta Folklorystyky, Lwiw 1995 (Edward Pietruszek), s. 288

Grzegorz Kaczyński, Czarny Chrystianizm. Ze studiów nad ruchami afrochrześcijańskimi, PWN, Warszawa 1994 (Ewa Nowicka), s.  291

Juliette Minces, Le Coran et les femmes, Hachette, Paris 1996 (Anna Barska), s. 293

Leszek Kolankiewicz, Samba z Bogami. Opowieść antropologiczna, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995 (Hubert Czachowski), s.  297

Ewa Nowicka, Robert Wyszyński, Lamowie i sekretarze. Poziomy więzi społecznej we współczesnej Buriacji, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 (Cezary Mądry), s. 299

IV. KRONIKA

Sprawozdanie z konferencji: „Cultural Problems of Europe at the End of the 20th Century" oraz „Anthropology of Politics in Post-Communist Societies" (Katarzyna Szymańska), s. 301

„Etnografie życia miejskiego. Społeczne, symboliczne i przestrzenne procesy w Berlinie", Szkoła Letnia, Berlin, 20 lipca- 3 sierpnia 1997 (Natalia Wróblewska, Maciej J. Dudziak), s. 303

Powstanie i działalność Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Alicja Kapciak, Marian Kempny), s. 307

„Etnografia bez granic. Początki zbiorów i badań ludoznawczych w krajach karpackich, ich ówczesny kontekst i dzisiejsze znaczenie". Sympozjum naukowe we Lwowie, 12-13 listopada 1996 (Edward Pietraszek), s. 311

W 100-lecie Ukraińskiego Muzeum Etnograficznego we Lwowie (Edward Pietraszek), s. 313

Z ekspedycji objazdowej na Polesiu ukraińskim, lipiec 1997 (Edward Pietraszek), s. 314

Przygotowania do wznowienia edycji Dzieł Bronisława Malinowskiego (Zbigniew Jasiewicz), s. 321

V. IN MEMORIAM

Soňa Kovačevičová 1921-1996 (Rastislava Stolična), s. 323

Józef Pieprzyk 1917-1997 (Jacek Bednarski), s. 324

Henryk Swienko 1930-1997 (Leonard J. Pełka), s. 325
 
VI. WSPOMNIENIA

Profesor Maria Frankowska w pamięci studenta i współpracownika (Zbigniew Jasiewicz), s. 329

Madryckie spotkanie. Wspomnienie o profesor Marii Frankowskiej (Ryszard Tomicki), s. 332