LUD, tom 76: 1993


lud76-oklOrgan Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

PAMIĘCI PROFESOR ANNY KUTRZEBY-POJNAROWEJ AUTORKI ROZWOJU ETNOGRAFII I ETNOLOGII W POLSCE, CZŁONKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO I KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN, OGARNIAJĄCEJ MYŚLENIEM I PUBLIKACJAMI CAŁOŚĆ SPRAW ETNOLOGII POLSKIEJ
 

SPIS TREŚCI

 

Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Przed 100-leciem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, s. 13

I. STUDIA I MATERIAŁY

A. DZIEJE ETNOLOGII I MIEJSCE DOROBKU Z PRZESZŁOŚCI W TERAŹNIEJSZOŚCI

Elżbieta Millerowa, Kolbergowskie metody dokumentacji źródłowej folkloru, s. 21

Danuta Pawlakowa, Obraz ludowej kultury muzycznej w pracach Oskara Kolberga, s. 37

Agata Skrukwa, Ikonografia etnograficzna w zbiorach Oskara Kolberga, s. 47

Witold Przewoźny, Podstawowe założenia komputerowej bazy danych Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, s. 59

Edward Pietraszek, Muzeum Etnograficzne w Krakowie w pierwszym okresie istnienia (1910-1948), s. 67

Wacław Urban, Obyczaje Słowian w świetle książki Jana Boemusa (1520), s. 91

Antoni Kuczyński, Z dziejów polskiej oceanistyki etnograficznej, s. 99

B. W KRĘGU WARTOŚCI ORAZ INNYCH ASPEKTÓW I WYTWORÓW KULTURY

Adam Nobis, Geneza wartości w świetle badań nad melanezyjską wymianą kula, s. 137

Franciszek M. Rosiński, Wierzenia religijne pierwotnej ludności Tasmanii, s. 151

Dan Wołkowycki, Analiza typograficzna tradycyjnych narzędzi łowieckich, s. 167

Aleksander Nyrek, Uwagi o systemie odwadniająco-melioracyjnym na Śląsku w okresie folwarczno-pańszczyźnianym, s. 195

II. POGLĄDY I DYSKUSJE

Refleksja i konkret (Wojciech J. Burszta), s. 203

Projekt słowiańskiego atlasu etnograficznego (Mojmir Benža), s. 211

Czy Camilo Jose Cela jest etnografem? (Hubert Czachowski), s. 217

O syberystyce i antologii polskich tekstów syberystycznych (Hanna Maria Malgowska), s. 221

III. RECENZJE

Conceptualizing  society,  pod  red.  Adama  Kupera,  Routledge,  London   1992,  ss.   152 (Wojciech   Dohnal), s. 227

Krzysztof J. Brozi, Ludzie i kryzys cywilizacji. Szkice antropologiczne, Norbertinum, Lublin 1992, ss. 111 (Barbara Olszewska-Dyoniziak), s. 230

Michał Buchowski, Magia i rytuał, Instytut Kultury, Warszawa 1993, ss. 169 (Tarzycjusz Marek Buliński), s. 236

Sławoj Szynkiewicz, Pokrewieństwo. Studium etnologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, ss. 354 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 241

Wartości w kulturze polskiej, praca zbiorowa pod red. L. Dyczewskiego, Lublin 1993, ss. 276 (Ryszard Kantor), s. 247

Urszula Janicka-Krzywda, Patron — atrybut — symbol, Pallottinum, Poznań 1993, ss. 237, il. (Ryszard Kantor), s. 249

Aksjosemiotyka karty pocztowej, pod red. P. Banasia, Wrocław 1992, ss. 253, ii. (Ryszard Kantor), s. 250

„Polska Sztuka Ludowa. Konteksty" 1992, nr 3-4, ss. 224 (Numer specjalny poświęcony antropologii filmu i fotografii) (Dorota Skotarczak), s. 252

Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, pod red. Doroty Simonides przy udziale Piotra Kowalskiego, Wrocław — Warszawa 1991, ss. 438 (Teresa Smolińska), s. 254

Teresa Smolińska, Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, Opole 1992, ss. 196 (Zbigniew Jasiewicz), s. 258

Włodzimierz Piątkowski, Jagoda Jezior, Rafał Ohme, Listy do Kaszpirowskiego. Spojrzenie socjologiczne,  Wydawnictwo  Marek  Łoś,  Lublin  1993,  ss.   143  (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 260

Kraków. Przestrzenie kulturowe, pod red. J. Bujaka, A. Zambrzyckiej-Steczkowskiej i R. Goduli, Kraków 1993, ss. 139, il. (Ryszard Kantor), s. 262

Marian Morawczyński, Rzeź 1846 r., Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice, Tarnów 1992, ss. 192, ok. 50 il. (Ryszard Kantor), s. 264

Maria Paradowska, Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy Ameryki Łacińskiej, Wydawca: Komisarz Generalny Udziału Polski w Wystawie Uniwersalnej EXPO'92 w Sevilli, Wydawnictwo „Warsawa", Warszawa, bez roku wydania, ss. 297, indeks nazwisk (Zbigniew Wójcik), s. 265

Zygmunt Librowicz, Polacy w Syberii. Posłowiem opatrzyli A. Kuczyński i Z. Wójcik, Wrocław 1993, ss. 380 (reprint, Kraków 1884) + 51 (Hanna Maria Małgowska), s. 268

Polacy na Łotwie, pod red. ks. Edwarda Walewandera, Lublin 1993, ss. 348, aneksy, mapy (Ryszard Kantor), s. 270

Urszula Kaczmarek, Dzieje Polaków na ziemiach bułgarskich, Poznań 1993, ss. 120, il. (Ryszard Kantor), s. 271

Edward Sołtys, Benedykt Heydenkorn, Trwanie w walce. Kulturowa analiza Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Toronto 1992, ss. 245, il. (Ryszard Kantor), s. 273

Władymir Nikołajewicz Basiłow, Szamanstwo u narodow Sredniej Azii i Kazachstana, Nauka, Moskwa 1992, ss. 328 (Maria Kośko), s. 275

Marek M. Dziekan, Arabia Magica. Wiedza tajemna Arabów przed islamem, Warszawa 1993, ss. 152 (Anna Barska), s. 277

Derek Bryce, Symbolika krzyży celtyckich, tłum. P. Gręda, Kraków 1993, ss. 118, il. (Ryszard Kantor), s. 280

Leszek Dzięgiel, Węzeł kurdyjski, Universitas, Kraków 1992, ss. 446 (Roman Karczmarczuk), s. 281

Regina Merkiené, Gyvulių ūkis XVIa.-XXa. pirmojoje puséje. Etninès patirties ištakos (Iš Lietuvių kultūros istorijos, t. 14), Mokslas, Yilnius 1989, ss. 236, il. (Jan Jurkiewicz), s. 283

Adrian Kaszczenko, Opowidannia pro sławne wijs'ko zaporoz'ke nyzowe, Weselka, Kiew  1922, ss. 271, il. (Władyslaw Bielecki), s. 289

Γ. A. Παδιωτη, Căntiţi Armâneşti di-Aminciu. Βλάχικα τργαούδια του Μετσόβου (Pieśni Aromunów z Aminciu, Metsovo), Τοπικοι Πολιτισμοι, t. l,  Εκδοσεις Γερου, Αυηνα 1988, ss. 158; Γ. A. Παδιωτη, Căntiţi Fărşeroteşti. Τραγούδια φαρσαριωτώυ – Αρβαυιτοβλάχου (Pieśni Farserotów  —  Arwanitowołochów), Τοπικοι Πολιτισμοι, t. 2, Εταιρας Αρωμαυικου (Βλαχικου) Πολιτισμου, Αυηνα 1991, ss. 166 (Tomasz Wicherkiewicz), s. 290

Publikacje Koła Zainteresowań Kulturą Ormian (3) (Grzegorz Pelczyński), s. 292

IV. KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1992 roku do września 1993 (Magdalena Rostworowska), s. 295

69 Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Chorzowie 24 września 1993 (Maria Niewiadomska), s. 299

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od czerwca 1992 roku do czerwca 1993 (Bronisława Kopczyńska-Jaworska), s. 302

Informacja o działalności Koła Zainteresowań Kulturą Asyryjską przy Poznańskim Oddziale PTL w okresie od marca do października 1993 (Michael Abdalla), s. 304

XI Międzynarodowa Konferencja Etnomedyczna — Środki lecznicze i pożywienie: podejście etnofarmakologiczne, Heidelberg, 24-27 marca 1993 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 305

IV Konferencja Antropologów Społecznych Wspólnoty Europejskiej, Oxford, Wielka Brytania, 26-30 lipca 1993 (Joanna Ziemian), s. 306

Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmów Etnograficznych w Getyndze (Göttingen International Ethnographic Film Festival — GIEFF), 16-19 września 1993 (Jerzy Kuniewski), s. 308

92 Doroczne Spotkanie American Anthropological Association, Waszyngton, 17-21 listopada 1993 (Michał Buchowski), s. 312

Tam gdzie spotykają się ludzie — wystawa „Ameryka Indiańska — Spotkanie Dwóch Światów", Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, 13 czerwca-31 października 1992 (Marek Maciołek), s. 314

8 Przegląd Filmów Etnograficznych, Łódź, 13-15 października 1992 (Danuta Nadaj), s. 317

Konferencja „Polska a Europa Wschodnia. Dziedzictwo i przyszłość", Warszawa, 17-19 czerwca 1993 (Zbigniew Jasiewicz), s. 319

Kultury i religie Afryki a ewangelizacja. Sympozjum naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (ks. Henryk Zimoń SVD), s. 320

„Oswoić śmierć"   -  sesja popularnonaukowa, Kraków, 19 listopada 1993 (Anna Spiss), s. 323

Sesja „Ekologia a filozofie tubylcze świata", 14 grudnia 1993 (Waldemar Kuligowski), s. 325

V. IN MEMORIAM

Anna Kutrzeba-Pojnarowa 1913-1993 (Zofia Sokolewicz, Marian Pokropek), s. 327

Anna Zambrzycka-Steczkowska 1931-1993 (Małgorzata Maj), s. 329

Zofia Cieśla-Reinfussowa 1910-1993 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 332

Mario D. Zamora 1935-1993 (Zbigniew Jasiewicz), s. 336

 

 


 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PAMIĘCI

PROFESOR ANNY KUTRZEBY-POJNAROWEJ AUTORKI ROZWOJU

ETNOGRAFII I ETNOLOGII W POLSCE,

CZŁONKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

I KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN,

OGARNIAJĄCEJ MYŚLENIEM I PUBLIKACJAMI CAŁOŚĆ SPRAW

ETNOLOGII POLSKIEJ