Publikacje

o Komitecie Nauk Etnologicznych

i jego działalności


1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015  2016  2017  2018  2019                            

1974

(tab), Międzynarodowe spotkanie etnografów, „Gazeta Poznańska” nr 240, z 14 X 1974

1975

 Józef Burszta, Rok 1975. Samodzielność etnografii, „Dziennik Ludowy” R. 18/19, nr 309/1(5547/8), z 31 XII 1974-1 I 1975, s. 2

Józef Burszta, Sekcja Etnografii Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk, „Lud” t. 59, 1975, s. 290-291

Medard Tarko, II Międzynarodowa Konferencja Etnografów Słowiańskich, Poznań-Błażejewko, 11-12 X 1974 r., „Lud” t. 59, 1975, s. 303-304

1976

Etnologia religioznawcza. Propozycje badawcze [z doc. dr. Henrykiem Swienką rozmawia Barbara Nowak], „Argumenty” nr 32(948) z 8 VIII 1976, s. 4-5

1977

Jacek Bednarski, The Second International Conference of Slavonic Ethnographers – Poznań-Błażejewko, October 1974, „Ethnologia Polona” t. 3, 1977, s. 217-218

 Barbara Nowak-Buszko, Etnoreligioznawstwo, „Argumenty” nr 7, 1977

(zr), Społeczne funkcje etnologii, „Głos Wielkopolski” nr 257, z 12/13 XI 1977

1978

Józef Burszta, Etnografia polska w 25-leciu Polskiej Akademii Nauk, „Lud” t. 62, 1978, s. 3-11

1979

Jacek Bednarski, Zbigniew Jasiewicz, Europejskie badania porównawcze w ramach projektu „Kultura”. Konferencja w Tallinie, „Lud” t. 63, 1979, s. 366-369

Józef Burszta, Establishment of the Committee for Ethnological Science at the Polish Academy of Sciences, “Ethnologia Polona” t. 4, 1978 [druk] 1979, s. 203-205

Bolesław Januszkiewicz, „Funkcje społeczne etnologii”. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 11-12 listopada 1977, „Lud” t. 63, 1979, s. 375-377

 Józef Burszta, Establishment of the Committee for Ethnological Sciences at the Polish Academy of Sciences, “Ethnologia Polona” t. 4, 1978 [druk] 1979, s. 203-205

1980

Małgorzata Chelińska, Jubileuszowa konferencja Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959-1979), Mogilany k/Krakowa, 8-12 X 1979, „Lud” t. 64, 1980, s. 333-335

1981

Bolesław Januszkiewicz, Conference on “The social function of ethnology”, Poznań, November 11-12, 1977, “Ethnologia Polona” t. 6, 2980 [druk] 1981, s. 238-240

Józef Burszta, Otwarcie obrad [Konferencji Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach, 1959-1979], „Etnografia Polska” t. 25, 1981, z. 2, s. 31-33

Mieczysław Gładysz, Jubileuszowa konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959-1979), „Etnografia Polska” t. 25, 1981, z. 2, s. 27-30

Mieczysław Gładysz, Z działalności polskiej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach, „Etnografia Polska” t. 25, 1981, z. 2, 71-78

Franciszek Midura, Ochrona zabytków kultury ludowej w Karpatach Polskich (z działalności Podkomisji Muzealnej Polskiej Komisji MKKKB), „Etnografia Polska” t. 25, 1981, z. 2, s. 79-83

Edward Pietraszek, Wkład badaczy polskich w poznanie kultur ludowych i pierwotnych świata. Konferencja we Wrocławiu, 25-26 XI 1978, „Lud” t. 25, 1981, z. 1, s. 219-221

1982

Józef Burszta, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Polska etnografia (etnologia) po II wojnie, „Lud” t. 66, 1982, s. 3-18

Maria Paradowska, The Third World and Polish Ethnographic Studies. A conference on the occasion of the 50th anniversary of Professor Maria Frankowska’s research work, “Ethnologia Polona” t. 7, 1981 [druk]1982, s. 177-179

1983

Józef Burszta, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Polish Ethnography after World war II, „Ethnos” t. 47, I-II 1982, The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm 1983, s. 50-63

1985

Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Współczesne problemy polskiej etnografii. Uwagi wstępne, „Etnografia Polska” t. 29, 1985, z. 1, s. 13-16

1987

Hanna, Wojciech Bursztowie, Konferencja „Metodologiczne problemy współczesnych badań nad kulturą i tradycją”, „Lud” t. 71, 1987, s. 373-374

1990

Iwona Chmielewska, Letnia szkoła etnologiczna, „Lud” t. 73, 1990, s. 319-321

1992

Irena Kabat, Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w latach 1991-1992, „Lud” t. 75, 1992, s. 305-307

Aleksander Posern-Zieliński, Działalność Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w latach 1987-1990, „Lud” t. 74, 1991 [druk] 1992, s. 295-298

1993

Irena Kabat, Informacja o wyborach pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM do komitetów i władz towarzystw naukowych, „Informator UAM”, 20 XII 1993, s. 9. Poznań [do użytku wewnętrznego]

1994

Michał Buchowski, Konferencja „Etnologia polska: między ludoznawstwem a antropologią”, Poznań, 26-27 maja 1994, „Lud” t. 77, 1994, s. 317-318

1995

Elżbieta Tarkowska, Konferencja „Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią” (Poznań, 26-27 maja 1994), „Kultura i Społeczeństwo” R. 39: 1995, nr 1, s. 167-169

KNE PAN, Poznań, Etnologia polska – między ludoznawstwem a antropologią, „Nauka”. Informacja Sygnalna, PAN. Centrum Upowszechniania Nauki 1995, nr 11, s. 2

1996

Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński, Komitet Nauk Etnologicznych PAN: Stan i potrzeby nauk etnologicznych w Polsce, oprac. Z. Jasiewicz i A. Posern-Zieliński, w: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Nauki społeczne i humanistyczne t. 4, Warszawa: PAN-KBN, 1996, s. 39-52

Irena Kabat, Wybory do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Informator UAM” z dn. 6 XI 1996 r., s. 5-6

Władysław Baranowski, Zbigniew Jasiewicz, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Aleksander Posern-Zieliński, Konferencja  „Przeszłość i teraźniejszość etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, Wrocław, 10-11 września 1995, „Lud” t. 80, 1996, s. 323-327

1999

Irena Kabat, Wybory do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Informator UAM” Poznań, nr 1(10), 27 X 1999, s. 6

2000

Agnieszka Chwieduk, Konferencja „Wielokulturowość: między teorią a praktyką”, Poznań, 18-19 listopada 1999, „Lud” t. 84, 2000, s. 182-184

Zbigniew Jasiewicz, Konferencja „Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości. Postacie, idee, problematyka, ośrodki”, Toruń, 22-23 września 2000, „Lud” t. 84, 2000, s. 181-182

2001

Danuta Tylkowa, Prof. dr Jadwiga Klimaszewska honorowym członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 85, 2001, s. 400-401

Danuta Tylkowa, Krystyna Hermanowicz-Nowak, Z prac Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach, „Lud” t. 85, 2001, 401-402

Przemysław Hinca, Zebranie Komisji do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, „Lud” t. 85, 2001, s. 402-403

Anna Styczyńska, „Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów. Spotkania z  kulturą Aborygenów i Papuasów” – konferencja naukowa i wystawa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, „Lud” t. 85, 2001, s. 409-414

2002

Rafał Beszterda, II Konferencja Komisji do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań, 25-26 października 2002 „Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenia”, „Lud” t. 86, 2002, s. 347-353

 Zbigniew Jasiewicz, Komitet Nauk Etnologicznych, w: Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i komitety, red. L. Kuźnicki, Warszawa: PAN, 2002, s. 316-317

 Irena Kabat, Konferencja „Etniczność a religia”, „Informator UAM” nr 19(28), 18 III 2002, s. 4-5

Ewa Krzyżaniak, „Etniczność a religia”. Konferencja interdyscyplinarna, Poznań, 15-16 listopada 2001, „Lud” t. 86, 2002, s. 337-341

2003

Zbigniew Jasiewicz, Kierunki zmian w etnologii polskiej po roku 1989 i przygotowania do wyboru członków Komitetu na kadencję 2003-2006. Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 28 marca 2003, „Lud” t. 87, 2003, s. 354-360

Zbigniew Jasiewicz, Prace etnomuzykologiczne i w zakresie antropologii kultury Instytutu Sztuki PAN oraz czasopisma etnologiczne przedmiotem uwagi posiedzenia Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 29 listopada 2002, „Lud” t. 87, 2003, s. 349-353

Irena Kabat, Wybory członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN na kadencję 2003-2006. Posiedzenie plenarne Komitetu, Warszawa, 17 czerwca 2003, „Lud”  t. 87, 2003. s. 361-362

2004

Barbara Ewa Bossak, Konferencja „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych” – przegląd problemów współczesnej antropologii, „Kultura i Społeczeństwo” R. 48: 2004, nr 3, s. 195-199

Izabela Idzik, Konferencja „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”, Poznań, 27-28 listopada 2003, „Lud” t. 88, 2004, s. 371-374

 Katarzyna Kaniowska, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Olszanica, 14-15 maja 2004, „Lud” t. 88, 2004, s. 369-371

2005

 Katarzyna Kaniowska, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Cieszyn, 17-28 czerwca 2005, „Lud” t. 89, 2005, s. 343-344

2006

 Zbigniew Jasiewicz, Etnolodzy i etnologia polska przełomu XX i XXI wieku. W poszukiwaniu tożsamości zbiorowej, w: Kultura profesjonalna  etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 11-37

Katarzyna Kaniowska, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN  poświęcone znaczeniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i standardom nauczania etnologii, Warszawa, 24 listopada 2005, „Lud” t. 90, 2006, s. 284-286

Katarzyna Kaniowska, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN zajmujące się przygotowaniami do wyborów Komitetu oraz dyskusją nad sposobami rozumienia, uprawiania i nauczania etnologii i antropologii kulturowej w Polsce, Kraków, 9 czerwca 2006, „Lud” t. 90, 2006, s. 286-288

Danuta Penkala-Gawęcka, Konferencja naukowa „Etnologia i antropologia kulturowa w Polsce. Stan i perspektywy”, Wrocław, 26-27 października 2006, „Lud” t. 90, 2006, s. 288-297

2007

Zbigniew Jasiewicz, Etnologia polska. Historia i teraźniejszość, „Etnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe, t. 8, 2007, s. 77-84

Pol’s’ka etnologija. Miż etnografieju ta kul’turnoju antropologieju, „Narodna tworczist’ ta etnografija”: Polska etnologia-Pol’s’ka etnologia, 2007, nr 1, s. 13-21

Ryszard Vorbrich, Wybory członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN na kadencję 2007-2010. Wyborcze posiedzenie plenarne Komitetu, Warszawa, 22 czerwca 2007, „Lud” t. 91, 2007, s. 418-420

Hanna Kossak-Nowocień, Katarzyna Mirgos, Konferencja „Antropologiczne spojrzenie na globalizację – doświadczenia i wyzwania”, Poznań, 23-24 października 2007, „Lud” t. 91, 2007, s. 426-429

2008

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 22 października 2007, „Lud” t. 92, 2008, s. 355-357

Anna Weronika Brzezińska, Rafał Beszterda, Izabela Czerniejewska, Łukasz Kaczmarek, Konferencja „Komunikacja i dialog kultur”, Będlewo, 13-15 czerwca 2008, „Lud” t. 92, 2008, s. 385-393

2009

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 13 czerwca 2008, „Lud” t. 93, 2009, s. 345-347

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Toruń, 24 października 2008, „Lud” t. 93, 2009, s. 347-349

 Agnieszka Chwieduk – na podstawie opracowań Natalii Bloch, Anny Weroniki Brzezińskiej, Łukasza Kaczmarka, Agnieszki Szczepaniak-Kroll, Konferencja „Antropologia polityki i polityka w antropologii”, Będlewo, 18-20 maja 2009, „Lud” t. 93, 2009, s. 361-366

2010

Aleksander Posern-Zieliński, Komitet Nauk Etnologicznych, w: Raport o stanie nauk o sztuce, nauk o kulturze antycznej, nauk o kulturze i nauk etnologicznych, w: Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, red. M. Grabianowski, Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2010, s. 101-112

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 18 maja 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 485-486

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20 listopada 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 487-488

2011

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Cieszyn, 14 maja 2010, „Lud” t. 95, 2011, s. 399-401

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań, 21 października 2010, „Lud” t. 95, 2011, s. 401-405

Natalia Bloch, Tarzycjusz Buliński, Konferencja „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne”, Będlewo, 21-23 października 2010, „Lud” t. 95, 2011, s. 407-412

 Małgorzata Anna Charyton, Konferencja „Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej”, Będlewo, 9-10 czerwca 2011, „Lud” t. 95-2011, s. 413-418

2012

Ryszard Vorbrich, Posiedzenie plenarne  Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 31 maja 2011, „Lud” t. 96, 2012, s. 348-351

Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne. Red. R. Vorbrich. PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, ss. 243 [wybrane materiały z konferencji Komitetu pt. „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, 21-23 X 2010 r. w Będlewie]

[Informacja o wyborze pięciu profesorów IEiAK UAM do Komitetu], „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 2(221), s. 4

Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 19 stycznia 2012; Toruń, 30 marca 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 351-353

Teresa Smolińska, Piotr Kowalski (1952-2011), „Lud” t. 96, 2012, s. 381-385 [nekrolog członka Komitetu]

 2013

Zbigniew Jasiewicz, Profesor Aleksander Posern-Zieliński i Jego prace. W 70-lecie urodzin, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 13-22

Irena Kabat, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 7 grudnia 2012, „Lud” t. 97, 2013, s. 369-372

2014

Ewa Antyborzec [przy współpracy A. Drożdż, A. Paprot i M. Prochaski] Międzynarodowa konferencja „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, Poznań, 22-23 maja 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 417-421

Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Gdańsk, 24 maja 2013, „Lud” t. 98, 2014, s. 408-411

Jan Święch, Czesław Robotycki (1944-2014), „Lud” t. 98, 2014, s. 425-430 [nekrolog członka Komitetu]

2015

Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 28 listopada 2013, “Lud” t. 99, 2015, s. 421-424

Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 4 czerwca 2014, “Lud” t. 99, 2015, s. 425-428

Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 3 listopada 2014, “Lud” t. 99, 2015, s. 429-432

Joanna Maciejewska-Pavković, Rok Oskara Kolberga - 2014, “Słowo YU Polonii. Biuletyn”, 2014/2015, nr 54, s. 19-20. Belgrad

2016

Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46

Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Kraków, 21 kwietnia 2016, „Lud” t. 100, 2016, s. 352-354

Danuta Penkala-Gawęcka, Setny tom “Ludu”, „Lud” t. 100, 2016, s. 15-16

Aleksander Posern-Zieliński, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN inaugurujące kadencję 2016-2019, Warszawa, 4 lutego 2016, „Lud” t. 100, 2016, s. 351-352

2017

Zbigniew Jasiewicz, Badania nad kulturą rodziny prowadzone przez Katedrę Etnografii/Instytut Etnologii UAM w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 41-52 [o europejskim programie badań nad kulturą rodziny „Culture” koordynowanym przez KNE PAN].

Aleksander Posern-Zieliński, Introduction, w: The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 7-10.

2019

Z. Jasiewicz, „Etnologia i Uniwersytet wypełniały moje życie i nadawały mu sens”. Odpowiedzi na pytania Danuty Penkali-Gawęckiej i…Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 103, 2019, s. 371-413; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/20966/24006

Z. Jasiewicz, Burszta Józef, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, red. Z. Pilarczyk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 40-44.