MONOGRAFIE WIELOAUTORSKIE

2010

antropologia-polityki

Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, ss. 167. ISBN 978-83-89499-67-7

2014

APZ-Mroz-Middle Grounds 

Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces, Ed. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss.264, ISBN 978-83-932586-1-1,ISBN 978-83-62298-50-1

 2018
cover-lokalne i globalne

Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza, red. K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Polska Akademia Nauk, 2018, ss. 319, ISBN 978-83-951450-3-2.

Treść w RCIN http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87467