STRUKTURA KOMITETU W KADENCJI 2011-2014


KOMISJA ANTROPOLOGII MIASTA

Przewodnicząca – prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

Sekretarz – dr Hubert Czachowski

Członkowie – dr Zbigniew Benedyktowicz

                    prof. dr hab. Wojciech J. Burszta

                    prof. dr hab. Iwona Kabzińska

                    prof. dr hab. Ryszard Kantor

                    prof. UO dr hab. Teresa Smolińska


SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA


Przewodniczaca – prof. UO dr hab. Teresa Smolińska

Sekretarz –

Członkowie – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

                    prof. UW dr hab. Piotr Dahlig

                    dr Anna Engelking

                    prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki

                    prof. dr hab. Zbigniew Libera

                    prof. dr hab. Jolanta Ługowska

                    prof. dr hab. Roch Sulima

                    prof. dr hab. Hanna M. Zowczak