Struktura KNE PAN (2015-2019) / komisje:

 

Komisja ds. Badania Wschodu

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka

prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski

 

Komisja Antropologii Miasta

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska – przewodnicząca

prof. IAE PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz – wiceprzewodnicząca

prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński – sekretarz

prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal

prof. UWM dr hab. Jacek J. Pawlik

prof. dr hab. Halina Rusek

 

Komisja Folklorystyczna

prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – przewodnicząca

prof. dr hab. Jan Adamowski – wiceprzewodniczący

prof. UO dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska – sekretarz

prof. dr hab. Piotr Dahlig

prof. IS PAN dr hab. Anna Engelking

prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki

prof. dr hab. Jolanta Ługowska

prof. dr hab. Hanna M. Zowczak