SKŁAD KOMISJI

dr hab. prof. UŁ Grażyna Ewa Karpińska (przewodnicząca)

dr hab. prof. IAE PAN Róża Godula-Węcławowicz (z-ca przewodniczącej)

dr hab. prof. UAM Adam Pomieciński (sekretarz)

dr Renata Hołda

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz

dr hab. Katarzyna Majbroda

dr hab. prof. UW Sławomir Sikora

dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll

 

ZAKRES BADAŃ I DZIAŁAŃ KOMISJI

 

KONTAKT