SKŁAD KOMISJI

dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz (przewodniczący)

dr hab. prof. UJ Anna Niedźwiedź (z-ca przewodniczącego)

dr hab. prof. UP Joanna Bar (sekretarz)

dr hab. prof. US Jacek Łapott

dr hab. prof. UMK Anna Nadolska-Styczyńska

ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich

prof. dr hab. Maciej Ząbek

 

ZAKRES BADAŃ I DZIAŁAŃ KOMISJI

 

KONTAKT