Redakcja czasopisma "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" zachęca do zgłaszania tekstów do numeru 22/2.

Szczegóły na stronie internetowej czasopisma

SEia22.2