Serdecznie zapraszamy na naukowe posiedzenie Komisji Studiów Afrykańskich PAN, połączone z wystąpieniem Lincze a życie codzienne: Przypadek slumsów Kibera i Korogocho w Nairobi dr Magdaleny Chułek  z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.
 
Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2022 o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy Teams.  
 
W wystąpieniu prelegentka poruszy problem linczu określanego "sprawiedliwością tłumu”, podejmowanego ad hoc przez mieszkańców Kibery i Korogocho – dwóch spośród wielu tzw. slumsów stolicy Kenii Nairobi. Odpowie na pytania: jakie są ich przyczyny i czemu służą te praktyki? Akty te interpretowane przez uczestników w kategorii „samopomocy” badaczka traktuje szerzej – jako swoiście trwały element struktury społecznej i kulturowej, warunkowany między innymi oralnością czy lokalną koncepcją czasu. Jest zdania, iż lincz nie ogranicza przestępczości, ale tworzy wyobrażenie zbiorowej sprawczości. W tym sensie jest kluczowy dla  zrozumienia specyfiki "wytwarzania" życia w slumsach.