18 listopada 2021 r. członkowie Prezydium KNE PAN wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w 75-lecie obecności etnologii akademickiej na tym uniwersytecie.

Poza podsumowaniem osiągnięć i badań prowadzonych w tym ośrodku akademickim w wystąpieniach skomentowane zostały aktualne pola zainteresowań polskiej i światowej antropologii oraz zmieniająca się tożsamość dyscypliny.

Troje członków Prezydium - prof. prof. Katarzyna Kaniowska, Anna Niedźwiedź i Michał Buchowski - wygłosiło referaty w części naukowej tego jubileuszowego spotkania.

Toruńskiej etnologii składamy gratulacje!