Komisja Badań Azjatyckich przy Komitecie Nauk Etnologicznych PAN oraz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, przy finansowym wsparciu Polskiej Akademii Nauk, mają przyjemność zaprosić na nowy cykl seminariów azjatyckich Ruch jako forma życia. Spotkania i transformacje w przestrzeniach Azji, towarzyszących otwarciu nowej wystawy stałej Podróże na Wschód.

Wykład inauguracyjny Koczownicy, nomadzi, mobilni pasterze. Zmiany w kulturze, zmiany w badaniu wygłosi prof. Jerzy S. Wasilewski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Czas: 28.06.2022 r., godz. 18:00

Miejsce: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24.

Będzie także możliwość uczestniczenia w seminarium on-line na platformie MS/Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc1MDc3MWItNGIwNy00YThiLThmZmMtZThiZmFmYWYwMTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%221f1270dc-b622-43df-8ceb-b0464d4a0c6b%22%7d

Prof. Jerzy S. Wasilewski, etnolog, prowadzi od wielu lat badania etnograficzne na obszarach Azji Centralnej i Wschodniej oraz Syberii, skoncentrowane na problematyce wierzeń, rytuałów, tabu, szamanizmu. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.