Na posiedzeniu Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 23.11.2021 r. został przyjęty raport - "Ocena działalności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w okresie 2017-2020”. Przewodnicząca KNE PAN dr hab. prof. UŁ Katarzyna Kaniowska była członkiem zespołu (pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Marciniaka), który przygotował raport.