Kapituła Nagrody im. Bronisława Malinowskiego Komitetu Nauk Etnologicznych PAN przyznała Nagrodę za najlepszą publikację książkową w zakresie nauk etnologicznych, opublikowaną w latach 2020-2021, książce Natalii Bloch Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, Lexington Books 2021.

Wyróżnienie otrzymała książka Ewy Klekot Kłopoty ze sztuką ludową. Gust, ideologie, nowoczesność, Fundacja Terytoria Książki - Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021.

W pierwszym etapie Konkursu obie te książki uzyskały nominacje spośród 4 publikacji zgłoszonych do nagrody. Wysoko cenimy również pozostałe zgłoszone książki ważne dla naszej dyscypliny: Katarzyny Kość-Ryżko Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych, Dom Wydawnicy Elipsa, Warszawa 2021 oraz Zbigniewa Szmyta Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021. 

Nagrody zostaną wręczone na najbliższym posiedzeniu KNE PAN.

 

Przewodnicząca Kapituły

prof. dr hab. Magdalena Zowczak

 

Przewodnicząca KNE PAN

dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ

 

Ogłoszenie wyników konkursu: PDF