LUD, tom 88: 2004


lud88okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny: Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny: Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

 SPIS TREŚCI

I. STUDIA I MATERIAŁY

Janina Hajduk-Nijakowska
Kulturowy kontekst oswajania przestrzeni zdegradowanej kataklizmem, s. 13

Tomasz Wiślicz
Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Polsce XVI-XVIII wieku. Przyzwolenie i penalizacja, s. 41

Katarzyna Orszulak-Dudkowska
Świat ogłoszeń matrymonialnych – poszukiwania i inspiracje, s. 65

Grażyna Pyla
Prymicje jako obrzęd przejścia, s. 79

Alfonsas Motuzas
Kult Góry Krzyży znakiem walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodową, s. 91

Andrzej Woźniak
Polskie badania etnograficzne w Gruzji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, s. 105

Władysław M. Łatyszew
Scripta manent. Spuścizna naukowa Bronisława Piłsudskiego, s. 123

Waldemar Kuligowski
Antropologia kultury w Polsce: następne pokolenie?, s. 143

Marcin Brocki
Antropologiczna autorefleksja nad przekładem międzypokoleniowym, s. 169

Sławomir Sikora
Moje spojrzenie na etnografię, s. 187

Agnieszka Kościańska
Płeć, religia, polityka – o mojej antropologii, s. 203

Ryszard Vorbrich
Wódz jako funkcjonariusz. Despotyzm zdecentralizowany w społeczeństwie postplemiennym Kamerunu, s. 219

Rafał Beszterda
Zmiany w tradycyjnym systemie rolnictwa wywołane przez misjonarzy morawskich na terenie pogranicza indyjsko-tybetańskiego (od połowy XIX wieku), s. 237

Grażyna Szelągowska
Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym, s. 251

II. POGLĄDY I OPINIE

 Jerzy Czajkowski, À propos Hazeliusa i Skansenu, s. 275

III. SYLWETKI

Antoni Kuczyński, Władysław M. Łatyszew z Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno-Sachalińsku laureatem nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2002, s. 293

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE
 
Benjamin Lee Whorf, Język, myśl, rzeczywistość, przeł. Teresa Hołówka, Warszawa 2002 (Magdalena Parus-Jaskułowska), s. 301

Jeremy Rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław 2003 (Anna Torobińska), s. 303

Po co nam rzeczywistość? Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech Józef Burszta, Warszawa 2003 (Małgorzata Dziura), s. 305

Marek Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004 (Aleksandra Rzepkowska), s. 309

Jarosław Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych, Kraków 2002 (Ewa Nowicka), s. 313

Zbyszko Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002 (Aleksandra Kosakowska), s. 317

Anna Malewska-Szałygin, Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995, Warszawa 2002 (Waldemar Kuligowski), s. 322

Izabella Bukraba-Rylska, Edward Majewski, Krystyna Łapińska-Tyszka, Barbara Perepeczko, Maria Wieruszewska, Polska wieś w świadomości społecznej. Wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie, Warszawa 2004 (Aleksandra Rzepkowska), s. 325

Kosznajderia – kraina i ludzie między Chojnicami a Tucholą (XV–XX w.), red. Włodzimierz Jastrzębski, Bydgoszcz –Tuchola 2003 (Roman Bąk), s. 327

Zapomniane skarby. Stroje ludowe Polski i Ukrainy w rysunkach J. Głogowskiego i K. Kielisińskiego (informator wystawy), Lwów –Toruń 2002 (Roman Bąk), s. 330

Ewa Chmielewska, Święci na polskich rozstajach – południowa Wielkopolska. Część I. Słup sakralny Pawła Brylińskiego w Chotowie, Latowice 2002 (Roman Bąk), s. 335

Człowieczy los. Dumki i wiersze Jana Raka, Husów 2003 (Tomasz Michalewski), s. 338

Helena Krasowska, Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków 2002 (Magdalena Pokrzyńska), s. 341

Gieroj ili zbojnik? Obraz rozbojnika w fołkłorie Karpatskogo regiona / Heroes or Bandits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. V. Gasparikova and B.N. Putilov, Budapest 2002 (Katarzyna Marcol), s. 343

Olga Goldberg-Mulkiewicz, Stara i nowa ojczyzna. Ślady kultury Żydów polskich, Łódź 2003 (Ewa Banasiewicz-Ossowska), s. 345

Magdalena Śniadecka-Kotarska, Być kobietą w Ekwadorze, Warszawa 2003 (Zbigniew Jasiewicz), s. 348

Jocelyne Bonnet, en collaboration avec Jose da Silva Lima, Bronisława Jaworska, Marcin Piotrowski, Dimanche en Europe, Strasbourg 2003; Claude Madeleine Oudot, Michele Simonsen, Noël en Europe, Strasbourg 2003 (Inga Kuźma) , s. 350

Aagot Noss, Frå tradisjonell klesskikk til bunad i Vest-Telemark, Oslo 2003 (Barbara Bazielich), s. 352

„Okolice — Kwartalnik Etnologiczny”, Toruń 2003-2004 (Violetta Wróblewska), s. 353

(op.cit.,) maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne”, Warszawa 2002-2004 (Magdalena Radkowska, Agnieszka Kościańska), s. 355

Collectanea Eurassiatica Cracoviensia. Zrozumieć Eurazję. Od starożytności do czasów współczesnych, red. Jadwiga Pstrusińska, Piotr Stalmaszczyk, Kraków 2003 (Leszek Dzięgiel), s. 361

V. KRONIKA

80. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Łódź, 23 września 2004 (Anna Spiss), s. 363

Kultury wobec globalizacji. Problematyka unifikacji kulturowej w zainteresowaniach polskiej humanistyki. Konferencja towarzysząca jubileuszowemu LXXX Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Łódź, 24-25 września 2004 (Anna Nadolska-Styczyńska), s. 366

Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Olszanica, 14-15 maja 2004 (Katarzyna Kaniowska), s. 369

Konferencja „Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych”, Poznań, 27-28 listopada 2003 (Izabela Idzik) , s. 371

„Entre autres / Among others” – VIII Konferencja SIEF oraz III Konferencja ADAM, Marsylia, 26-30 kwietnia 2004 (Inga Kuźma), s. 374

Konferencja „Wartości uniwersalne i odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich w warunkach procesów integracyjnych”, Lublin-Kazimierz Dolny, 23-27 czerwca 2004 (Bożena Kubit) , s. 376

Warszawska Specjalna Konwencja Association For The Study of Nationalities, Uniwersytet Warszawski, 18-21 lipca 2004 (Zbigniew Jasiewicz) , s. 379

Konferencja „Stare sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środkowej”, Warszawa-Pułtusk, 16-18 września 2004 (Jolanta Wiśniewska) , s. 381

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bronisława Piłsudskiego, Kraków, 3 listopada 2003 (Antoni Kuczyński) , s. 383

Archiwum naukowe Antoniny Pisarczyk (Hanna Kossak-Nowocień) , s. 386

„Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam...”. Wystawa w Muzeum Etnograficznym, Kraków, październik 2000 – czerwiec 2001 (Małgorzata Oleszkiewicz, Grażyna Pyla) , s. 399

Muzealny przegląd strojów i kostiumów, Kraków, wrzesień-październik 2003 (Ewa Fryś-Pietraszkowa) , s. 402

„Zofia i Roman Reinfussowie. Życie, praca i dzieło”. Wystawa w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli, Kraków, październik 2003 – styczeń 2004 (Anna Spiss) , s. 403

„Zabawki z jarmarku. Kielecki ośrodek zabawkarstwa ludowego”. Wystawa w Muzeum Etnograficznym, Kraków, maj-czerwiec 2004 (Małgorzata Oleszkiewicz, Grażyna Pyla) , s. 407

VI. IN MEMORIAM
 
Janina Dydowicz 1930-2003 (Aleksandra Wojciechowska) , s. 411

Andrzej Łaszczyński 1919-2003 (Ewa Fryś-Pietraszkowa) , s. 413

Jacek Olędzki 1933 – 2004 (Anna Zadrożyńska) , s. 414

Jean Rouch 1917-2004 (Ryszard Vorbrich) , s. 416

Zdzisław Szewczyk 1918-2004 (Maria Zachorowska), s. 417

Leon Ter-Oganian 1910-2002 (Grzegorz Pełczyński), s.41